Politica de Confidențialitate

VIP CAR MANAGEMENT S.R.L.

Cuprins:

 

Dispoziții generale

Detalii despre compania noastră

Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

Cum colectăm datele

Securitatea informațiilor

Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

Drepturile dvs. asupra datelor personale

Confidențialitatea minorilor

Principii ale politicii

Modificări

 

 

1. Dispoziții generale

 

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății VIP CAR MANAGEMENT S.R.L. (în continuare „Compania” sau “VIP CAR”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

1.3 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul www.vcm.ro cu condiția respectării acestei politici de confidentialitate. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).

 

 

2. Detalii despre compania noastră

 

2.1 VIP CAR MANAGEMENT S.R.L. este o societate romana, cu sediul in Str. Masina De Paine, Nr.20b, Parter, Apartament 1, Bl.5, Sc.A, Sector 2, Bucuresti, CIF: RO28813160, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/8316/2011, adresa de contact office@vcm.ro.

2.2 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului i le furnizează.

 

 

3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

    Data prelucrată

Scopul prelucrării

Perioada de retenție

Temeiul prelucrării

Unde se stochează

3.1. log-ul serverului web

asigurarea securității rețelei IT

6 luni

respectarea obligatiilor legale – Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulament

în format electronic, în Cloud

3.1.2 cookies*

3.2 Email și orice alte date de identificare prezente în acesta

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței

doar atât timp cât vor fi necesare

este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)

în format electronic, în Cloud

3.3 Solicita Oferta/Rent a Car – Nume, Prenume, Email, telefon, serie sasiu

Solicitarea unei cereri de oferta

Pe perioada de garantie a serviciilor oferite. In lipsa unei perioade de garantie, datele vor fi sterse in termen de 2 zile de la data programata.

consimtamantul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protectia datelor.

în format electronic, în Cloud

3.4  Formular de contact – nume, prenume, e-mail, serie sasiu

Pentru a face o oferta potentialilor client si a raspunde la orice alte intrebari adresate

3 luni

consimtamantul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protectia datelor.

în format electronic, în Cloud

*3.1.2 pentru mai multe informații despre cookies vă rugăm consultați Politica noastră pentru cookies.

3.3 Pe lângă scopurile menționate mai sus, VIP CAR poate prelucra datele personale colectate în următoarele scopuri:

A. Pentru îndeplinirea obligațiilor care ne revin, ca urmare a serviciilor prestate (de exemplu, contabilitate, fiscală, audit etc.), acestea sunt întotdeauna compatibile cu principalele scopuri, pentru care au fost colectate datele.

b. În măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în unul sau mai multe scopuri specifice;

c. Pentru orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau pentru orice alt scop pentru care ni s-au furnizat date cu caracter personal, în conformitate cu legislația relevantă

3.4 În situațiile în care vom folosi datele dumneavoastră în alte scopuri decât cele menționate în această Politică, ne angajăm să obținem consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem o obligație legală sau avem o altă bază legală pentru prelucrarea datelor.

 

 

4. Cui îi dezvăluim datele dumneavoastră personale?

 

4.1 Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, VIP CAR poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor, terților sau entităților care sprijină VIP CAR în desfășurarea activității lor, sau autorităților publice centrale/locale, în următoarele cazuri enumerate cu titlu exemplificative:

Furnizarea de informații unor terțe părti, cum ar fi Google Inc. Google colectează informații prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google în mod anonim.Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesele legitime: îmbunătățirea calității serviciilor noastre.

4.2. Contabililor, auditorilor, avocaților, asigurătorilor sau altor astfel de consilieri externi pe care Operatorul i-ar putea angaja. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai pe baza unui acord de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;

4.3. Autorități, instituții și organisme publice, dacă există o cerere legală din partea acestora sau în măsura în care există o obligație legală din partea noastră;

4.4. Operatorul va putea dezvălui aceste date ori de câte ori legea o cere, sau în cazul în care această acțiune este necesară pentru a permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege și/sau pentru a putea acționa în justiție împotriva oricărui activitate ilegală;

 

 

5. Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

 

Datele se vor stoca pentru perioada minim necesară îndeplinirii scopului, luând în considerare următoarele:

a) scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în ​​prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor;

b) dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);

dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);

c) nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.

 

 

6. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

Website-ul www.vcm.ro nu colectează date cu caracter sensibil.

 

 

7. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

7.1 Nu utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru.

 

 

8. Securitatea informațiilor

 

8.1 Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

– partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;

– folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;

– verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;

– utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informații pe care ni le trimiteți prin intermediul oricăror formulare de pe site-ul nostru web;

– transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

8.2 Transmiterea de informații către noi prin e-mail

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European (în continuare “SEE”)

Datele dvs. nu vor fi transferate către țări din afara SEE.

 

 

10. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 

10.1 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail catre: office@vcm.ro:

a) să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;

b) să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;

c) să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;

d) să primiți informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);

e) să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri (pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos intitulată “Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri”);

f) să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații.

g) să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.

10.2 De asemenea, poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

10.3 Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

Cum vă verificăm identitatea?

În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizănd aceste informații.

Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele dvs. specifice dacă și când faceți o astfel de solicitare.

10.4 Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail către office@vcm.ro:

să obiectați la utilizarea sau prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv analizarea sau prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs.;

10.5 Pentru mai multe informații despre modul în care puteți obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind cookie-urile.

 

 

11. Confidențialitatea minorilor

 

Nu prelucrăm date ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa office@vcm.ro.

 

 

12. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

 

a) Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

b) Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

c) Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

d) Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;

e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

f) Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

g) Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

h) Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

i) Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

 

 

13. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

 

13.1 Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

13.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

13.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.